AKKUMULÁTOR TÖLTÉSKIEGYENLÍTŐ

A helyhezkötött ólomakkumulátortelepek üzemeltetőinek közös gondja a nagyszámú sorosan kapcsolt akkumulátorcellából álló telepcsoporton belül a cellák eltérő kapocsfeszültsége, illetve töltöttségi állapota, az "együttfutás" hiánya.

Már az első üzembehelyezés alkalmával is létező csekély eltérések az üzemeltetés - töltés,
kisütés - közben nem szűnnek meg, mivel a töltőberendezések szabályozó áramkörei a teljes telepcsoport kapocsfeszültségét tekintik mértékadónak. A telepcsoporton belül a magasabb kapocsfeszültségű cellák túltöltődnek, az alacsonyabb feszültségűek sohasem érik el a feltöltött állapotot. Az üzemeltetési idő előrehaladtával a telepcsoport celláinak feszültsége közötti különbség fokozatosan növekszik, ami végül egyes cellák tönkremeneteléhez vezet, kockáztatva a telepcsoportra bízott biztonsági, segédüzemi vagy áramellátási rendszerek működtetését.

A VGuard modulok a fenti probléma megoldására hivatottak oly módon, hogy a modulok az akkumulátortípusra jellemző csepptöltési feszültségérték szerint, az üzemeltetés közben figyelik az egyes cellák töltöttségi szintjét és azt folyamatosan jó közelítéssel azonos szinten tartják, a teljes telepcsoport kapocsfeszültségén belül.

A VGuard egységek alkalmazása javasolt minden új telepítésű telepcsoportnál, de ajánlott a néhány éve üzemelő rendszereknél is, mert az utóbbi esetben a cellafeszültségek már szélesebb szórási sávba esnek. Az akkumulátor telepcsoport cseréje esetén a VGuard modulok áthelyezhetők az új telepcsoportra.

A VGuard egységet a légmentesen záró anyaggal kiöntött aluminium hűtőborda tokozata megvédi az esetleges maróhatású savgőzöktől és egyéb nedvességtől. A két csatlakozóvezeték (piros+ és fekete-) kábelvég kiképzése az adott akkumulátortípusnak megfelelően kerül kialakításra. Az egység üzembehelyezése a pozitív és negatív csatlakozóvezetékek polaritáshelyes bekötésével történik. A VGuard modulok telepítése, üzembehelyezése, kizárólag a töltőberendezésről és a fogyasztókról lekapcsolt telepcsoporton végezhető. A telepítés után az egység automatikusan működésbe lép. Az akkumulátortelep általános karbantartásakor elvégzett ellenőrző méréseken kívül az egység egyéb karbantartást nem igényel.

VGuard 2V
  

Bementi feszültség tartomány:
Nyugalmi áramfelvétel:
Beavatkozási feszültségérték*:
Beavatkozási indulóáram:
Maximális beavatkozási áram*:
Beavatkozási tartomány:
Beavatkozási meredekség:
Üzemi hőmérséklet tartomány:
Mechanikai méretek:
* akkumulátortípusra jellemzően rendelhető

2 - 4V
< 3 mA
2,23V/cella +/-0.003V*
10 mA
1000mA +/-10mA 2,35V/cella -nál
kb. 0,090V ( nyugalmi áram ---> telítés )
kb. 3 mA/1mV
0 ... 50 oC
30 x 50 x 20 mm
VGuard 6V
  

Bementi feszültség tartomány:
Nyugalmi áramfelvétel:
Beavatkozási feszültségérték*:
Beavatkozási indulóáram:
Maximális beavatkozási áram*:
Beavatkozási tartomány:
Beavatkozási meredekség:
Üzemi hőmérséklet tartomány:
Mechanikai méretek:
* akkumulátortípusra jellemzően rendelhető

5 -10V
< 3 mA
6,69V/blokk +/-0.003V*
10 mA
1000mA +/-10mA 2,35V/cella -nál
kb. 0,090V ( nyugalmi áram ---> telítés )
kb. 3 mA/1mV
0 ... 50 oC
30 x 50 x 20 mm
VGuard 12V
  

Bementi feszültség tartomány:
Nyugalmi áramfelvétel:
Beavatkozási feszültségérték*:
Beavatkozási indulóáram:
Maximális beavatkozási áram*:
Beavatkozási tartomány:
Beavatkozási meredekség:
Üzemi hőmérséklet tartomány:
Mechanikai méretek:
* akkumulátortípusra jellemzően rendelhető

10 - 20V
< 3 mA
13.38V/blokk +/-0.003V*
10 mA
1000mA +/-10mA 2,35V/cella -nál
kb. 0,090V ( nyugalmi áram ---> telítés )
kb. 3 mA/1mV
0 ... 50 oC
30 x 50 x 20 mm

További műszaki információval készséggel állunk szíves rendelkezésükre. E-mail

© 2005 Acculine Ltd. All rights reserved